Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läraren om blended learning: "En utmaning i att möta andra och lära"

Foto på flera olika händer och en porträttbild på läraren Lars Harrysson.

Lars Harrysson är lektor vid Socialhögskolan och undervisar inom socialt arbete och välfärdsfrågor. Som lärare är han pedagogiskt hängiven åt studentcentrerad undervisning där studenternas kreativa och reflexiva förmågor är centrala. Han ser det som sitt uppdrag att få studenterna att utveckla sina arbetssätt för att lyckas och att lära sig så mycket de kan under kursen. Här berättar han om sina tankar om undervisningsformen blended learning och ger sina bästa tips. 

Foto: Shane Rounce på Unsplash.com och privat.

Vad betyder Blended learning för dig? 

– Utgångspunkten är att studenter som kommer till min kurs ska lära sig så mycket det går av det kursen handlar om, dvs att dra nytta av tiden i kursen. De ska alltså använda sin kognitiva kapacitet, sociala förmåga och emotionella inramning för att upptäcka sitt eget lärande - vad jag kan, vad jag behöver veta mer om, vem jag är på vägen dit själv och tillsammans med andra.

"Blended learning" för mig är att bistå denna process genom närvaro och stöttning tillsammans med en variation i sätt att såväl driva processen som att följa upp den. Grupper är olika på många sätt och olikhet är bra, men samtidigt är det mitt uppdrag att få grupperna att utveckla sina arbetssätt för att lyckas, dvs lära sig så mycket de kan från kursen. "Blended" för mig är alltså anpassning från båda håll för att skapa en lärandesituation som är så gynnsam som möjligt. I detta kan jag väl skriva under på en klassisk definition av "blended learning" som att blanda fysiska och nätburna moment, men mixen är en varierande process utan stabilt svar. Det beror på gruppens sätt att arbeta, säger Lars Harrysson.

Vad tycker du är den "bästa blandningen" av lärande i din undervisning?

– Anpassning betyder inte låga krav, tvärtom. Alla måste ifrågasätta sina självklara lösningar på att läsa en kurs. Den emotionella sidan av att lära sig, ifrågasätta det man vet, men ändå kunna sortera och använda det man vet, är en många gånger ångestladdad process. Det gäller att arbeta så att den ångesten utvecklas som positiv stress, dvs att ha mycket att göra men tycka att det är roligt och bygga starka relationer. "Blended" är således en utmaning i att möta andra och lära. Läsande omsätts till praktik på olika sätt beroende på uppdrag, men meningsfullheten i lärandet är relationell, och i "blended learning" bistår kursens struktur och mina insatser den process som studenterna är mitt i. Återigen, lärarens tillgänglighet är A och O. Genom den ges tilliten en chans, fortsätter Lars Harrysson.

Vilka moment av din blandning tror du att dina studenter uppskattar mest? 

– "It is not a popularity contest" brukade en kollega till mig säga. Vi är inte här för att vara omtyckta, det är en positiv konsekvens om det blir så. Däremot är tillgänglighet och stöttning en god grund även för att studenterna ska uppskatta det som görs.

Teresa Ghilarducci (amerikansk forskare inom arbets- och pensionsfrågor) skrev en gång om sina erfarenheter inför en kurs i socialpolitik att hon hade utvecklat en fantastisk kurs och förberett sig väl, men väl i mötet med studenterna insåg hon att det var fel kurs för den grupp hon mött. Hon ändrade allt, anpassade sig till gruppens utgångspunkt, och lät studenternas nyfikenhet bilda basen för deras kunskapssökande. En annan väg till måluppfyllelse. "Blended learning" innebär således en beredskap att anpassa formerna efter förutsättningarna och ta en annan väg mot målet. Jag försöker så gott jag kan att tala med studenterna, inte till eller om dem mer än nödvändigt. Det tror jag uppskattas - att studenterna blir synliga och ses som kapabla och kan få hjälp med det de upplever som utmaningar. Det gör att studenter träder fram och jag tillbaka - i en pågående dialog, avslutar Lars Harrysson.

Läs mer om Lars Harrysson i Lunds universitets forskningsportal – portal.research.lu.se

Läs mer om Teresa Ghilarducci på Wikipedia – en.wikipedia.org