Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projekt kring fusk ska hjälpa lärare examinera rätt

Foto av en mobiltelefon som på skärmen visar AI-tjänsten ChatGPT.
ChatGPT är en av de AI-tjänster som används vid fusk.

Studiefusket ökade med uppåt 200% under covid-åren. I spår av detta har Lunds universitet startat ett projekt för att förebygga vilseledande vid examination (eller fusk som vilseledande kallas till vardags), oavsett om det är otillåtet samarbete, plagiering eller otillåtna hjälpmedel.

I varje studerandemiljö finns en unik kultur med gränser för vad som anses acceptabelt och vad som anses oacceptabelt av studenterna själva. Många studenter är nyfikna på ChatGPT. Vissa provar det endast för att se hur det fungerar, medan andra också provar att lämna in texter skrivna av programmet. Hur lärarna svarar på det kommer sedan att påverka hur acceptanskulturen utvecklas i de olika studiemiljöerna. Att till exempel pröva AI-tjänster som ChatGPT kan anses okej, så länge lärarna inte kan upptäcka det. Projektet Vilseledande vid examination startade i september 2022 och ska resultera i stöd till lärarna för att de i sin tur ska kunna hjälpa studenterna att jobba hederligt.

– För en stor del av studenterna, kanske runt 80%, är det ett val att jobba hederligt. En liten del av de övriga vet inte hur de ska jobba hederligt, de förstår inte att de gör något ohederligt när de till exempel inte klarar av att skriva akademiska referenser. Sedan är det en liten del som sysslar med brottslighet, det har vi hört om vid till exempel högskoleprovet, säger Elin Bommenel, projektansvarig och lektor vid institutionen för tjänstevetenskap.

Fusket påverkar kursmoment och arbetsbördan

Elin Bommenel menar att lärarna har två uppgifter. Det ena är att skapa rätt och säker examination och det andra är att lära studenterna att välja rätt.

– De flesta studenter vill agera hederligt och därför är det viktigt att lärarna nu snabbt och tydligt kommunicerar hur man använder chatGPT på ett tillåtet sätt, säger Benjamin Ekström Todreas, student i maskinteknik vid LTH och knuten till projektet.

Fusket kräver mycket resurser av lärare. De behöver extra stöd eftersom AI-fusket innebär en stor omställning för hur kunskap kan examineras och hur frågor ska ställas men också vid rättning av uppgifter för att kunna utesluta att fusk har begåtts. Projektet ska därför utmynna i material till lärare i form av övningsuppgifter, filmer och quiz som de kan använda ihop med studenterna. Inom projektet skapas också instruktioner kring hur lärarna kan formulera uppgifter för säker examination. Studenter kan därför förvänta sig olika typer av examination på en kurs i framtiden.

– Ren faktakunskap är chattboten bra på att samla, och den typ av examination där svaren staplar fakta på varandra måste därför göras i sal. Ofta vill lärare testa studenternas förmåga att förstå, analysera, reflektera och använda kunskapen på konkreta fall. Det är något som chattboten inte kan, än. Därför kan man där skapa examinationer som görs hemifrån, så länge som uppgiften är förståelsebaserad och rätt formulerad, säger Elin Bommenel.

Den andra delen, att lära studenterna att välja rätt, handlar om att lära dem vad de har att vinna på att vara hederliga och se till att det faktiskt inte lönar sig att fuska. Även om det skulle vara möjligt att fuska ska det inte finnas någon vinst med det.

– Vem är den stora förloraren? Det är studenten själv. Deras utbildning förlorar värde om de inte har någon kunskap med sig från sina år på universitetet. Studenterna får med sig två saker när de går vår utbildning: kunskap & nätverk. För vissa rankas nätverket högst. Men realiteten är ju att kommer det ut studenter utan kunskap så devalveras utbildningens status hos arbetsgivarna och näringslivet inom några år, och det kan i sin tur ge dåligt rykte åt utbildning och i förlängningen Lunds universitet. Är det något jag vill säga till studenter som fuskar sig igenom moment på utbildningen så är det: Lägg inte 3 år på att gå en utbildning om du inte tycker att kunskapen du får därifrån är viktig eller användbar. Känner du så finns det bättre saker att göra med både dina och dina lärares tre år, säger Elin Bommenel.

Hur fungerar det?

– ChatGPT eller OpenAI släpptes i början på december 2022 och är en chattrobot med som arbetar med hjälp av en rad olika språk modeller som processuellt genererar text. Det betyder att roboten är programmerad med en algoritm som lär sig. Ju mer information som kommer in och ju mer den används blir den (förhoppningsvis) bättre, framförallt tack vare röstningsfunktionen som finns. Just nu är den gratis och kan generera text av god kvalitet på svenska, säger Steve Dahlskog, AI-forskare och lektor i datavetenskap och medieteknik vid Malmö universitet som även han är knuten till projektet.

Den artificiella chatroboten kan förstå vad som är viktigast i en text, men den kan inte tolka och dra slutsatser. Den är dock bra på strukturera information till att bli en begriplig och välformulerad text.

– Det kan faktiskt vara ett bra pedagogiskt verktyg. Den kan användas för att hjälpa mot skrivkramp eller få i gång tankebanor som sedan kan användas i skapandet av egen text. Därför är det viktigt att lärarna lär sig hur det fungerar och lär sig hur man kan använda det på rätt sätt, säger Elin Bommenel.

Projektet håller workshoppar kring vilseledande vid examination och hur det ska förhindras med utvalda pilotmiljöer under 2023. Om de fungerar väl kommer de att bli tillgängliga för hela Lunds universitet under 2024.

Projektets deltagare

Elin Bommenel 
Universitetslektor vid institutionen för tjänstevetenskap

Läs mer om Elin Bommenel och hennes forskning

Steve Dahlskog
AI-forskare och lektor i datavetenskap och medieteknik vid Malmö universitet, Fakulteten för Teknik och samhälle, institutionen för datavetenskap och medieteknik

Kontakt: steve [dot] dahlskog [at] mau [dot] se (steve[dot]dahlskog[at]mau[dot]se)

Benjamin Ekström Todreas
Student i maskinteknik på LTH

Kontakt: ekstromtodreas [at] gmail [dot] com (ekstromtodreas[at]gmail[dot]com)

Artikeln publicerades första gången den 11 januari 2023 på Institutionen för tjänstevetenskaps webbsida – ses.lu.se