Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så här gjorde vi - tentor med kameraövervakning i Zoom

camera filming horizon

I tid då de allra flesta studenter behöver tentera på distans finns det många lärare som vill ersätta övervakningen i sal med kameraövervakning via Zoom. Det finns många olika sätt att hantera detta på, nedan skriver Karin Bergman från Nationalekonomi om hur hon har gjort.

Foto: Patrick on Unsplash

Vi har använt Zoom-övervakning vid ett par tentor både för att förhindra att studenter samarbetar under tentan men också för att underlätta för studenter om de har problem vid inlämningen av tentan. När vi har studenterna i Zoom är det lättare att veta om studenten är sen med sin inlämning för att hen har tekniska problem eller om det beror på att studenten arbetar med sina svar längre än tillåtet.

En halvtimme innan

En halvtimme innan tentans start ska studenterna vara inloggade i Zoom med två enheter och kameran påslagen på båda enheterna. Den ena kameran visar studenten framifrån och den andra snett bakifrån så att man ser studentens arbetsplats och datorskärm. I instruktionerna till studenterna har vi med en bild på hur de skulle kunna sätta sin telefon för att få en bra höjd och vinkel på den bakre kameran. 

Studentera loggar in och går in i breakout rooms 

När studenterna loggar in i Zoom för tentan har de blivit ombedda att ha sitt för- och efternamn på båda enheterna och sedan delas de in i breakout-rum för att visa upp sin legitimation. Vi har haft ungefär 15 studenter i varje rum tillsammans med en tentavakt. Där har de fått visa upp sin legitimation och blivit avprickade. Vi funderar dock på att göra fler breakout-rum så att studenterna får vara själva eller max två med en tentavakt när de visar upp sin legitimation och så får tentavakten gå runt mellan rummen istället. Eftersom denna del av tentavaktandet är mer arbetsintensivt än tentavaktandet under själva tentamenstiden har vi här även tagit hjälp av de doktorander som har varit lärarassistenter på kurserna. 

Tentan startar - alla studenter är i huvudrummet

När tentan väl startar har breakout-rummen stängts och alla studenter är i huvudrummet. Studenterna ska ha mikrofonen påslagen på en av enheterna, men de får stänga av ljudet (högtalare) så att de inte störs av andra studenter som hostar, mumlar osv. Instruktionerna till studenterna har varit att de ska titta på chatten efter en halvtimme och sedan en gång i timmen ifall tentavakterna behöver komma i kontakt med dem. Eftersom studenterna har ljudet avstängt kan tentavakterna inte komma i kontakt med studenterna genom att prata med dem, utan det är bara via chatten. Därmed är det också viktigt att poängtera till studenterna att det är deras ansvar att hålla koll på sluttiden för tentan.

Tentavakten under tentan 

Under tentan bläddrar tentavakterna runt bland studenterna och tittar på dem. Vi har ungefär tänkt att det behövs en tentavakt per 20-25 studenter. Vid stora tentor blir det många att hålla reda på när alla är inloggade med två enheter och ett alternativ är då att varje tentavakt har ett eget breakout-rum med 20-25 studenter under hela tentamenstiden. Då blir det lite mer överskådligt och lättare att hålla koll på studenterna.

Behöver studenterna gå på toaletten skriver de till en av tentavakterna i chatten som då ger dem tillåtelse att lämna. Chatten är också inställd så att studenterna bara kan chatta med ”Host”.

Vår tenta - inga tillåtna hjälpmedel

Vi har bara testat Zoom-övervakning vid handskrivna tentor, men både vid tentor med och utan någon form av tillåtna hjälpmedel i form av kursmaterial. Eftersom det är svårt att se vad som händer på studenternas datorskärmar är vår uppfattning att risken för fusk framför allt minskar vid tentor där inget material eller andra hjälpmedel är tillåtna.

Student fotograferar och lämnar in i Canvas

När studenterna är färdiga med tentan skriver de till en tentavakt i chatten som då ger dem tillåtelse att ta sin ena kamera och använda den till att fotografera sina svar med. Studenten har sedan 15 minuter på sig att fotografera och ladda upp sin tenta i Canvas. När detta är färdigt kan studenten lämna Zoom.

Testa Zoomrum

Låt dina studenter testa ett Zoomrum med inloggning. Om de lyckas ansluta till https://lu-se.zoom.us/j/63456196736 betyder det att de har loggat in på rätt sätt.