Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitala tentor i Inspera

Inspera är i första hand ett verktyg för att göra tentor i sal men verktyget kan även användas för examination på distans. Inspera är ett mångsidigt verktyg som kan användas för att skapa många olika typer av tentor med olika sorters frågor. Inspera är mycket bra för att hantera anonyma tentor.

Så funkar Inspera

  • Du kan välja om tentamen ska skrivas med eller utan Safe exam browser som låser studentens dator.
  • Det är smidigt att bedöma tentor i Inspera och det kan vara flera lärare som rättar samtidigt.
  • Tentamen skrivs direkt i Inspera och studenternas svar sparas kontinuerligt i molnet. 
  • Efter tentan kan du låta studenterna logga in och se sina svar, kommentarer från lärare och sitt resultat.
  • Integration med Ouriginal.

Det rekommenderade arbetsflödet

  1. Du som lärare gör själv frågorna i Inspera och skapar därmed en uppgiftsgrupp.
  2. Därefter sätter du som lärare eller administratör upp ett så kallat tentamenstillfälle. Där görs alla inställningar för den aktuella tentan såsom datum, start- och sluttid, om tentan ska vara låst eller inte, betygsinställningar med mera.
  3. Där läggs sedan till andra personer som ska ha en roll på tentamenstillfället, exempelvis andra bedömare och tentavakter.
  4. Tentamenstillfället kopplas sedan till en uppgiftsgrupp. Om det är någon annan än du själv som skapat tentamenstillfället, så dela uppgiftsgruppen med den personen.

Ladok-integration i Inspera

Från april 2023 finns en möjlighet för dig som vill skicka resultatet direkt från Inspera till Ladok. För att integrationen ska aktiveras så väljer administratören en särskild aktivitetstillfällestyp, "Tentamen-Inspera", när ett anmälningstillfälle skapas i Ladok. Då skapas ett tentamenstillfälle automatiskt i Inspera, data om aktivitetstillfället (svenskt namn samt tidpunkt) och anmälda studenter förs över till Inspera.

Alla som är administratörer i Inspera på institutionen som ger kursen kan se tillfället i Inspera. Om du behöver göra ändringar i tillfällets namn så gör du det i Ladok. Vid ändring av aktivitetstillfället så skickas uppgifterna på nytt från Ladok till Inspera. Efter att bedömningen är slutförd (bekräftad) i Inspera dyker det upp en knapp; ”Överför till Ladok” och med en knapptryckning förs resultatet över till Ladok. Resultatet kommer in i Ladok som utkast, sedan måste det attesteras precis som vanligt.

Tentatillfället som skapas via Ladok blir alltid en anonym tenta i Inspera. Avanonymiseringen sker sedan i Ladok, de riktiga namnen syns inte i Inspera. Studenterna måste vara anmälda på tentan i Ladok för att kunna skriva den i Inspera.

Du hittar mer information om LADOK-integrationen i Insperaguiden – canvas.education.lu.se

Hur får jag tillgång till Inspera?

För att kunna logga in i Inspera måste du först logga in i Lucat och ansöka om användarbehörighet. Denna behörighet godkänns automatiskt och kontot aktiveras inom c:a 15 minuter. Du kan även ansöka om admin-behörighet som godkänns av närmsta chef.

Gå vidare till Lucat – lucat.lu.se

Klicka dig vidare enligt följande: Mina behörigheter > Ansök om behörighet > Behörighetstyp: IT-tjänst > IT-tjänstgrupp: Utbildningsstöd > IT-tjänst: Inspera

Gå vidare och logga in i Inspera – lund.inspera.com

Lär dig mer om Inspera

Gå vidare till – inspera.com

Gå vidare till Lunds universitets guide om Inspera för medarbetare – canvas.education.lu.se

Generella utbildningar i Inspera hittar du i kalendariet – education.lu.se

Det finns även möjlighet till anpassade utbildningar efter förfrågan: digital [at] education [dot] lu [dot] se (digital[at]education[dot]lu[dot]se)

Behöver du hjälp kontakta servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se).