Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att genomföra datorövningar online

Bild visar två personer som arbetar kring en dator

I kursen Reaktionsteknik ingår obligatoriska datorövningar. Vid datorövningarna används Matlab. Den pågående pandemin gjorde att datorövningar inte kunde genomföras på plats. Under datorövningarna får studenterna både hjälp med uppgifterna och det noteras vilka uppgifter som avklarats. För att kunna genomföra datorövningarna valdes att ta hjälp av Matlab Grader

Foto: Ilyuza Mingazova via Unsplash

Matlab Grader

av Michaël Grimsberg

Matlab Grader ingår i den licens som Lunds universitet har för Matlab. Det går att använda Matlab Grader fristående men jag valde att använda den integrerat i Canvas som ett externt verktyg i Uppgifter.

En uppgift skapad med hjälp av Matlab Grader består av

  • Problemtext
  • Ev filer som behövs för att lösa uppgifter
  • Val av om studenten skall skriva en funktion eller ett script
  • Programkod. En korrekt lösning på problemet och ev mall som studenten startar från
  • Tester av problemet är rätt löst

Matlab Grader körs i ett moln som tillhör Mathworks och det innebär att studenterna inte behöver ha Matlab installerat på sin dator. Endast Matlab och dess toolboxar kan användas.

Hur jag använde det i kursen

Datorövningarna genomförs normalt i grupper om 2 studenter. I år var kravet att alla studenter skall vara individuellt godkända. Detta för att Matlab Grader skall föra in resultatet i Omdömen.

Jag använde samma schemaläggning av datorövningarna som tidigare. I stället för att övningsassistenterna fanns på plats i datorsalar så fanns de tillgängliga i Zoom under motsvarande tid. Studenterna kunde kalla på hjälp och få då dela sin skärm för att få hjälp.

Den första datorövningen var en repetition av Matlab. Studenterna lösa uppgifter inom matrisberäkningar, olinjära ekvationssystem och differentialekvationer. Förutom att deras program skulle kunna köras felfritt så fanns det tester

  • Att rätt funktioner använts
  • Att matriser har rätt dimensioner
  • Att rätt numeriskt svar erhållits
  • Att rätt antal linjer fanns i plottar

Den andra datorövningar var lösning av ett större problem som leder fram till att ett system av differentialekvationer skall lösas. Mallen användes för att ge värden på konstanter i modellen samt några i problemtexten givna ekvationer. Detta reducerade problemet med felsökning av perifera delar av lösningen på problem. Ekvationerna låstes i mallen så att studenterna inte kunde ändra på dessa i sin lösning av problemet.

Mina observationer

Jag har själv inte handlett datorövningarna tidigare men gjorde några observationer. Flerantalet av studenterna kunde lösa problem utanför den tid som var anslagen till datorövningen. Det innebar att det var färre studenter vid datorövningar. Övningsassistenterna behövde inte ägna tid att kontrollera att studenterna hade löst uppgifterna utan kunde koncentrera på att hjälpa studenter som hade kört fast. Under större delen av datorövningarna var det ingen väntetid på att få hjälp.

Studenternas åsikter

Någon utvärdering har inte genomförts men det erhölls kommentarer i samband med kursutvärderingen.

Datorövningarna i år är MYCKET BÄTTRE än de i datorsalarna. Att få koden automatiskt rättad underlättar något extremt.

Användandet av den automatiska rättningen av matlab-script i canvas var nästintill fantastisk. Jag hoppas se detta i fler kurser. Även när undervisning kan ske på plats