Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Det finns ett före och ett efter ChatGPT

Skärmklipp som visar hur verktyget ChatGPT skriver kod för en enkel hemsida.
ChatGPT skriver kod för en enkel hemsida

AI-chatten kan svara på frågor, översätta, skriva kod, eller författa en spännande novell. Möjligheterna fascinerar och kanske oroar en del, men vad är ChatGPT?

– I mina ögon fyller chat-botten främst två funktioner; som coach och som produktivitetsverktyg, säger Björn Svensson, studierektor och universitetsadjunkt i informatik på Ekonomihögskolan.

Björn Svensson ingår i en arbetsgrupp som universitetet tillsatt, som ska titta på möjligheterna i undervisningen, men också ge förslag på hur man kan motverka fusk som AI möjliggör. Han är i grunden positiv till utvecklingen och poängterar särskilt att studenterna nu fått en tutor, en coach som är tillgänglig för dem dygnet runt. ChatGPT ger enorma fördelar i form av rådgivning, eller att informatikstudenterna kan få kod skriven på några ögonblick, som annars skulle tagit timmar. Han är noga med att poängtera att de fortfarande ansvarar för och förväntas kunna svara för allt de lämnar in.

För att demonstrera begär Björn en artikel som jämför aktier med fonder. Texten som kommer ut skulle kunna jämföras med en artikel i Wikipedia, men sedan formulerar han sig såhär istället: Skriv texten som att den riktas till en publik bestående at universitetsstudenter och använd hänvisningar till tio vetenskapliga artiklar. Resultatet imponerar.

– Det finns ett före och ett efter 30/11 2022, då ChatGPT blev tillgänglig. Kanske är hemtentornas tid förbi och kanske får vi införa fler muntliga moment, det är för tidigt att säga. Jag är övervägande positiv till användningen och har bland annat gjort en uppgift där det är förbjudet för studenterna att skriva något själva. All kod och dokumentation måste genereras av ChatGPT och på så sätt lär sig studenterna både om möjligheterna och begränsningarna med verktyget, säger Björn Svensson.

Han förklarar att även om man blir effektivare och skrivkramp kanske blir ett minne blott, så är det fortfarande viktigt att kunna sitt ämne. Ju mer man kan, desto bättre kan man precisera vad man vill eller kolla så att chat-botten svarar rätt. Sedan har AI flera begränsningar. Även om den kan mycket så är den tränad på data fram till år 2021. Nyare data är bristfällig, men däremot svarar den. Björn kallar det AI-konfabulering, något som i vardagsspråk närmast blir digital killgissning. Svaren med källhänvisningar kan också behöva kollas så att det faktiskt är riktiga artiklar bakom. Källkritik och kunskaper i ämnet kommer alltså även fortsatt vara avgörande för goda studieresultat. 

Tekniska innovationer har i alla tider berört, fascinerat och skrämt. Kommer chat-botten ta över våra jobb? Kan vi höja ambitionsnivån i studier/undervisning/arbetsliv med si eller så många procent? I relation till studenterna pekas tre möjliga huvudlinjer ut: 1. Förbud mot att använda ChatGPT. 2. Ett grundantagande att det kommer användas och därför ge studenterna uppgifter där användning av chat-botten ingår. 3. Krav på att det används och helt integrera ChatGPT i undervisningen.

Björn Svensson är övertygad om att AI kommer innebära fler utmaningar för undervisningen än vad som är uppenbart idag och att det kommer ha effekter på bland annat examinationer. Det kommer sannolikt också behövas mer utbildning för handledare och lärare, där ett antal webbinarier från Lunds universitet under vintern 2023 får ses som en början. 

– Jag ser det som att vi har fått ett verktyg och en möjlighet att bli bättre och mer produktiva som informatiker och systemvetare. Just nu blir botten snabbt överbelastad när det är för många inloggade, så det går inte att integrera den helt i undervisningen. Däremot ser jag den redan som ett intressant inslag vars möjligheter vi kommer bli bättre och bättre på att dra nytta av. 

Kontakt

Björn Svensson är studierektor och universitetsadjunkt på institutionen för informatik.

bjorn [dot] svensson [at] ics [dot] lu [dot] se

Läs mer om Björn på forskningsportalen

Artikeln publicerades första gången den 8 februari 2023 på Ekonomihögskolan vid Lunds universitets webbsida – ehl.lu.se

Vad är ChatGPT enligt den själv?

OpenAI unveils ChatGPT, a cutting-edge language model capable of generating human-like text responses to prompts. Trained on a vast text corpus, ChatGPT can understand and respond to a wide range of topics with contextually relevant answers. In addition to conversation, the model can be used for various NLP tasks such as summarization and translation. ChatGPT marks a major advance in AI and human interaction.