Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konsten att formulera flervalsfrågor till ett quiz

Bild visar person i labyrint

Att det är en konst att skriva bra flervalsfrågor är det nog många lärare som håller med om. Flervalsfrågor, på engelska kallade Multiple Choice Questions eller MCQ, är så kallade stängda frågor, där den som svarar får välja bland ett antal givna svarsalternativ istället för att själv formulera ett svar.

Foto: Ashley Batz på unsplash.com.

MCQ

När man skapar sina flervalsfrågor måste man reflektera kring både den inledande texten, som även benämns som stammen, och svarsalternativen. Nedan finns ett exempel på en mindre lyckad fråga:

Du är i Amsterdam på en weekend, SARS-COV2 är endast ett minne blott. Vaccinationerna har fungerat utmärkt. Du går in på restaurangen Senses för att äta och ser att de på menyn serverar ”Tompouse”. Du bestämmer dig för att beställa in detta då du vet att det är ett känt:

A. efterrätt

B. bakverk

C. förrätt

D. sallad

Exemplet ovan synliggör begreppet Grammatisk vägledning (syntax clueing) då det rent grammatiskt endast finns ett alternativ som kan vara rätt nämligen ett känt bakverk, då det inte kan vara ett känt efterrätt, ett känt förrätt eller ett känt sallad. Förutom grammatisk vägledning har uppgiften information i stammen som inte är relevant för själva frågan. Extra information som tar tid att läsa.

Begränsad tid?

När man skapar frågor måste man ha tillfället i åtanke. Har studenterna obegränsat eller begränsat med tid? Vilken typ av flervalsfrågor (längden på den inledande stammen, antalet svarsalternativ, längden på alternativen mm) beror på vad frågorna ska användas till. Är det en skarp tentamen är det bättre att hålla stammen kort eftersom mycket information är svårt att ta till sig under en skrivning. Om frågan i stället används i ett annat undervisningssammanhang kan en längre stam bidra till det pedagogiska värdet. Det man alltid vill undvika är att det är läsförmågan som mäts istället för studentens kunskap inom området.

Distraktorer

När man formulerar sina distraktorer (felaktiga svarsalternativ) är det lätt hänt att man blir lite mer detaljerad när man formulerar det rätta alternativet, detta då man vill vara så korrekt som möjligt. Risken är då att det blir en tydlig skillnad mellan det rätta alternativet och övriga svarsalternativ. En bra strategi är att fråga efter det bästa alternativet, single best answer (SBA), det måste inte vara till 100 % korrekt. Det är även viktigt att distraktorerna är av parallell struktur d.v.s. frågar man efter en rekommendation ska alla distraktorerna vara rekommendationer. 

Antalet distraktorer i varje fråga är en avvägningsfråga och beror på vad som är mest relevant och lämpligt. Ett tips är att bra distraktorer är bättre än många distraktorer, så fyll inte på med distraktorer om de inte har ett syfte. Ett annat tips är att det kan vara lättare att börja formulera distraktorerna för att sen välja ut en av dem och skapa stammen utifrån den. Gör man det, har man även möjlighet att återanvända distraktorerna vid ett annat tillfälle. Då väljer man en utav de andra distraktorerna och skriver en ny stam.

Hjälp varandra

Att skriva bra flervalsfrågor är, som sagt var, en konst och vi har samlat lite tips till dig här. Glöm inte bort att ni kan hjälpas åt inom kollegiet, testa era frågor på varandra.

Artikeln är inspirerad av en workshop som hölls i MedCUL:s regi och med temat ”Hur skapar vi bra flervalsfrågor (MCQ, single best answer)”.
 

Tips

Morrison, S. & Free, K. 2001. Writing multiple-choice test items that promote and measure critical thinking. Journal of Nursing Education 40, pp.17-24.

http://ludwig.lub.lu.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-0035219997&site=eds-live&scope=site 

Burton, S. J., Sudweeks, R. R., Merrill, P. F. & Wood, B. 1991. How to Prepare Better Multiple-Choice Test Items: Guidelines for University Faculty. (handbok, 35 s.)

https://testing.byu.edu/handbooks/betteritems.pdf

National Board of Medical Examiners (NBME): Writing Multple Choide Questions - An Introductory Tutorial

https://www2.nbme.org/nbme/IWTutorial/intro/index.html 

Brame, C., (2013) Writing good multiple choice test questions. 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/writing-good-multiple-choice-test-questions/