Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vår enhet för undervisningsstöd är på plats

Foto genom en glasruta som visar två personer som samtalar med två bärbara datorer framför sig.

Digitala verktyg och pedagogik är i fokus för en ny enhet som ska samordna och utveckla support, stöd och utbildning för lärmiljöer, såväl digitala som campusbaserade. Enheten är en permanent fortsättning på projektet Digitala lärmiljöer. Föreståndare för enheten är Bo-Anders Jönsson.

Foto: Charlesdeluvio från Unsplash.com

Dagens studenter har hög digital kompetens och förväntar sig en sömlös utbildning, där det fysiska klassrummet och den digitala lärmiljön samverkar. Ökade förväntningar kring livslångt lärande innebär krav på en hög digital kompetens även hos lärarna vid Lunds universitet. Den nya enheten ska vara en lyhörd, lättrörlig och kunnig organisation som förstår hur utbildning bedrivs och vilka utmaningar som finns. Enhetens uppdrag är att leverera ett sammanhållet stöd för pedagogisk användning av digitala verktyg.

– Vi behöver ge våra lärare mer lättillgänglig och flexibel fortbildning, stöd och support i hur de kan tänka nytt och använda digitala verktyg i sin undervisning, oavsett om det gäller kurser på campus eller på distans och online. Det är viktigt för att göra våra lärmiljöer attraktiva för studenterna och få till ett mer digitalt campus, säger Bo-Anders Jönsson.

Enheten för undervisningsstöd arbetar på uppdrag från utbildningsnämnden och kommer att samarbeta med de pedagogiska utvecklingsavdelningarna inom universitetet.

Foto på Bo-Anders Jönsson.

Bo-Anders Jönsson, blir ny föreståndare för enheten.

– Jag har under mina många år på LU sett att projekt drivits av mer eller mindre ensamma eldsjälar på fakulteterna och att det inte funnits något systematiskt arbete för att säkerställa en fortsatt utveckling och kvalitet . Det har inte heller funnits tillräckligt stöd för lärare som vill komma igång. Jag hoppas och tror att enheten ska fortsätta brobyggandet som på allvar startade med projektet Digitala lärmiljöer. Kanske bli ”spindeln i nätet” mellan fakulteter, de etablerade enheterna och utbildningsnämnden, för en ändamålsenlig högskolepedagogisk utveckling och utnyttjande av digitala verktyg i undervisningen, säger Bo-Anders Jönsson.

Bo-Anders Jönsson, tidigare vicerektor, är föreståndare för enheten som är placerad direkt under förvaltningschefen och likställs med en sektion. Förutom föreståndare består enheten av två koordinatorer, systemförvaltare, studentamanuenser, kommunikatör och samordnare från varje fakultet.

– Jag ser framför mig att Lunds universitet ska kunna bli ledande och fortsätta ge utbildning av högsta kvalitet och att enheten då är betydelsefull i en kommande högskolepedagogisk kompetensutveckling och pedagogisk meriteringsväg, säger Bo-Anders Jönsson.

För kontakt och mer information besök education.lu.se.