Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur är det att vara student vid Lunds universitet och ha dyslexi?

Bild på person som tittar på sin mobil

Hur är det att vara student vid Lunds universitet och ha dyslexi? Hur fungerar vardagen? Vi fick möjligheten att träffa Malin Cronquist och höra om hennes erfarenhet efter fem års studier vid LTH. Malin fick diagnosen dyslexi under sin gymnasietid och när hon började läsa på LTH tog hon kontakt med pedagogiskt stöd för att direkt få den hjälp hon behövde för att komma i jämförbar situation med studenter utan denna funktionsnedsättning.

Foto av Bruce Mars via Unsplash.com.

Att ha dyslexi innebär att väldigt många moment tar lite längre tid att genomföra. Tid som går åt till att avkoda hur en specifik kurs är strukturerad med allt ifrån dokument och länkar, digitala kursytor till vem man ska kontakta för att få tillgång till digitala versioner av dokument samt få förlängd skrivtid eller muntliga tentamina. Genom att ha en tydlig struktur på sin kurs och vara tydlig i sin kommunikation skapar man tid åt studenterna. Tid som de kan lägga på sina studier.
 

Jag blev så glad! Jag kände mig välkommen och inkluderad! 


Inför kursstart

Malin berättade om en kursstart som utmärkte sig på ett positivt sätt och som gjorde henne glad. I den inledande informationen inför kursstart fanns det utskrivet vem man skulle kontakta om man hade rätt till förlängd skrivtid eller muntlig tentamen. Den meningen gjorde att Malin kände sig välkommen och inkluderad i kursen. Hon slapp lägga tid på att hitta och komma i kontakt med rätt person. Malin uppmanar kursansvariga att vara tydliga med vem som är ansvarig för frågor kring pedagogisk tillgänglighet på deras kurs.

Andra tips

  • Ha en tydlig struktur på kursen och kursinnehållet och kommunicera din valda struktur för studenterna
  • Ge studenterna tillgång till texter, power points mm i god tid
  • Genom att variera din undervisning når du fler i en studentgrupp
  • Det tar tid för studenterna att avkoda en digital yta och under sin utbildning möter studenterna flera olika lärare med sina unika lösningar. Diskutera gärna hur man kan strukturera en digital yta med dina kollegor. Ta in feedback från studenterna.
  • Visa förståelse och engagemang

Kurslitteratur

"Jag kan göra allt som andra kan men det tar lite längre tid!" sa Malin när vi började prata om kurslitteratur. Det krävs bra studieteknik för att kunna ta emot en stor mängd dokument och tidseffektivt scanna igenom dem. Det är en utmaning för vem som helst men ännu större för studenter som har dyslexi. Tydlig namngivning av dokument samt en introducerande mening som förklarar innehållet i det specifika dokumentet skapar en tydlig struktur på kursen och underlättar för studenterna.

Grupparbeten & examination

Malin har haft många grupparbeten och tentamina under sina fem år vid Lunds universitet. Grupparbeten är ett undervisningsmoment som fungerat väldigt bra under distansundervisningen. Ett tips är att planera in ett inledande tillfälle där grupperna får tid att träffas och presentera sig för varandra. Vid dessa tillfällen har Malin passat på att informera gruppmedlemmarna om dyslexin och om strategier kring skrivandeDet kan vara stressande att i realtid skriva i ett gemensamt dokument. För att undvika detta skriver Malin först i eget dokument och klistrar därefter in det i det gemensamma.

När det gäller tentamina har Malin haft skriftligt med förlängd skrivtid, muntligt med lärare, muntligt via Zoom, spelat in sin röst och spelat in video. Risken med de digitala lösningarna är att det blir mer fokus på det tekniska än på själva frågorna och svaren men Malin upplevde det som ett klart bättre alternativ än skriftliga tentor. Tidsbegränsade quizzar är den examensform som Malin upplevde som mest stressande. Favoritexaminationen var muntligt, på plats, med läraren.

/Ann-Catrin Johansson,
Tf Systemförvaltare Canvas & Bibliotekarie LTH