Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Canvas är Lunds universitets universitetsgemensamma lärplattform med funktionaliteter som stöttar undervisning och lärande. Canvas används av massor av universitet över hela världen, bara i Sverige hela 26 stycken, vilket skapar goda möjligheter för samarbete.  

Canvas möjliggör kommunikation i många olika former, i diskussionsforum, i chatt och via mail. Det går även att ha en dialog i återkopplingssyfte genom Canvas funktion SpeedGrader. I ditt klassrum online kan du strukturera ditt kursinnehåll i form av uppladdade dokument, texter, bilder och videor på ett sätt så att det blir lätt för dina studenter att hitta sitt material – som ett flöde genom din kurs.

Studenter i Canvas kan samarbeta på egna gruppsidor - där de kan diskutera via forum, skriva i kollaborativa dokument eller mötas via Teams meetings. Du kan skapa möjligheter för att testa dina studenters kunskap genom quizzar eller inlämningsuppgifter. Dessa uppgifter behöver inte bara bestå av text, utan du har också möjligheter att låta dina studenter spela in sina presentationer eller kanske lämna in en fältrapport i form av en video (se vår film om video i undervisningen). Det finns möjligheter för kamratgranskning så att dina studenter kan återkoppling till varandra.

Ett klassrum eller kursrum i Canvas behöver inte bara vara för kurser på distans utan lämpar sig mycket väl både som komplement till klassrumsbaserad undervisning och som kurser som är av ”blended” karaktär, dvs man varvar läraktiviteter i klassrum och online utifrån vilken kunskap, färdighet eller förmåga man vill uppnå. 

Hur hittar jag till Canvas? 

Logga in på lärplattformen canvas.education.lu.se med ditt Lucat-ID.

Tillgänglighet 

Canvas uppfyller gängse tekniska krav kring tillgänglighet. Användare kan själva välja att ställa in om de vill ha högre kontrast eller understrukna länkar. Undervisande personal kan testa varje skriven text och publicerad bild genom funktionen accessibility checker.  

Testa tillgänglighet för din text i Canvas med accessiblity checkern – community.canvaslms.com

Integrerat i Canvas finns verktyget Ally. Ally är en tjänst för att göra det enklare för medarbetare vid LU att producera och publicera tillgängligt material via Canvas. Studenter kan med Ally ta del av material på det sätt som passar dem bäst - det kan t ex vara att lyssna som mp3, läsa som eBok eller "se" med hjälp av blindskrift (braille).

Appar kopplade till Canvas

Canvas har en styrka i att det är mycket enkelt att koppla på appar till systemet. Som lärosäte måste vi dock förhålla oss till alla de lagkrav som styr vilka appar och system som vi får använda, det handlar om tillgänglighet, personuppgifter, informationssäkerhet, arkivering mm.

Här hittar du alla appar som finns tillgängliga i Canvas:

https://www.eduappcenter.com/ (öppnas i nytt fönster)

Om du är intresserad av en specifik app, hör av dig till oss: digital [at] education [dot] lu [dot] se (digital[at]education[dot]lu[dot]se)