Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Amanuenser - stöd vid kursuppbyggnad och kursdesign

Bild visar studenter som arbetar

Amanuensverksamheten vid Lunds Universitet syftar till att stötta undervisande personal med kvalitetssäkring, överföring av material, kursstruktur i Canvas mm. Här berättar Arina Stoenescu, doktorand i Bokhistoria om sin erfarenhet av att få stöd av en amanuens. Läs också om hur amanuenserna ser på sin roll i verksamheten vid LU!

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Ämnet Bokhistoria förändrade under 2013 sin undervisning till distansbaserad via lärplattformen Luvit. När Canvas kom beslutade lärarkollegiet att satsa på migrering av materialet från Luvit till Canvas för att lättare kunna implementera ämnets omgjorda kurser. 

Arina berättar att det fanns ett behov av hjälp av migreringen för ämnets alla distanskurser. Materialet i Luvit var dels i skriftlig form, men även rörligt bildmaterial. Ämnets natur gör att kravet på tydlighet och en överblickbar, bestående struktur är mycket viktigt på distanskurserna. Förfrågan gick till Projektet Canvas på LU och uppdraget tilldelades amanuensen David Zhou. David kunde arbeta konkret med att överföra materialet från Luvit och i dialog kunde vi arbeta tillsammans för att hitta de bästa lösningarna för anpassning till Canvas arkitektur och nya tekniska möjligheter som plattformen erbjuder.

Att integrera amanuenser i verksamheten genererar positiva effekter i båda riktningar. David känner att han fyller en viktig funktion som resurs när det behövs ett par extra händer, och att arbetet amanuenserna bidrar hjälper lärarna frigöra tid. Samarbetet gynnar såväl läraren som studenterna. Vi kan bidra med ett studentperspektiv och t.ex. anpassa en kursyta så att den fungerar både ur pedagogiskt- och användarperspektiv, säger David.

Arina menar att amanuenserna har en viktig roll vid universitetet och hoppas att detta blir ett givet inslag i verksamheten på sikt.
Tillgången till en grupp amanuenser är en fantastisk resurs, och genom att amanuenser involveras direkt i kursarbetet kan man ta del av konstruktiva förslag utifrån konkreta frågor, t.ex. rörande kursens struktur och innehåll. Det fina säger hon, är ju också att detta kan göras oberoende av studenternas tidigare erfarenheter i ett specifikt ämne då det är ett allmänt akademiskt perspektiv som beaktas. Hjälpen vi fick har också sparat mycket tid för ett arbete som kunde bidra till amanuensens lärande.

David håller med om att användningen av amanuensernas erfarenheter och kompetenser innebär många möjligheter. Att ge studenter förutsättningar att interagera på universitetet även utanför den egna utbildningen tror jag ger ett värde för universitetet berättar han. Och det har varit givande för mig att ta del av läromöjligheter som uppstår i arbetet, jag tycker att både min tekniska kompetens såväl som kommunikationsförmågan har utvecklats.

Skulle du vilja ha stöd av en amanuens? Kontakta canvas [at] education [dot] lu [dot] se

Amanuensmedverkan i AHUs kursverkstäder

Amanuensen Anastasia Yartseva har arbetat i AHUs kursverkstäder, som är ett stöd för konkret pedagogisk utveckling av kurser och ges i regi av AHU. Under 2020 har kursverkstäderna handlat mycket om anpassning av kursupplägg till distansformat

Anastasia berättar att Kursverkstaden är en chans för kursansvariga att via Zoom arbeta med sina kurser med stöd från olika resurser. Hon förklarar att hennes roll är att bidra med en students ögon när man utvecklar och förbättrar en kurs. Hon tycker att det är inspirerande att se hur många kursansvariga som vill jobba vidare med sina kurser och t.ex. anpassa dem för ett format online. Man strävar verkligen efter att göra det så bra som möjligt för studenterna!

Katarina Mårtensson, Lektor och pedagogisk utvecklare på AHU berättar att studentmedverkan i Kursverkstäderna är oerhört värdefull och uppskattad. Deltagarna får direkt återkoppling, ur ett studentperspektiv, på vilka aspekter i kursupplägget som kan stimulera studenternas engagemang och deras lärande. De får också olika tips på hur de i sina kurser, oavsett om de ges online eller på campus, kan bidra till exempelvis studenternas samarbete i grupp. Deltagarna i Kursverkstäderna har hittills varit mycket positiva till att få just dessa perspektiv och infallsvinklar, som ju bara studenter kan ge.

Intresserad av att delta? På AHUs sida om kursverkstäder finns mer information om hur du anmäler dig.

 

 

Kategorier