Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gästföreläsare – en bra anledning till hybridundervisning

Audience

Photo by M.Accelertor on Unsplash

Det är inte självklart att det är studenterna som ska zooma in till en föreläsning, man kan istället tänka sig att föreläsaren finns på distans. Detta är mycket praktiskt för gästföreläsare som finns på stort avstånd och som då slipper resa. Det öppnar också för enklare samarbeten mellan lärosäten. 

Det kommer att se lite olika ut ifall det handlar om en gästföreläsning för en liten grupp studenter i ett seminarierum, eller en föreläsning i en stor sal. Men i båda fallen blir man som arrangerande lärare den som sköter tekniken. Detta behöver man tänka på. 

För föreläsaren 

När man planerar så gäller det att komma överens med gästföreläsaren om vilken teknik man ska bruka och se till att denne känner till plattformen. Zoom är att föredra, men det finns en del att tänka på om man vill ha ett Zoom-möte med någon utanför det egna universitetet. Om det är en föreläsare som är i en annan tidszon så behöver man hitta den tidpunkt som fungerar bäst för alla inblandade, kanske är en Zoom-föreläsning kvällstid ett bra alternativ? I övrigt så behöver man visa föreläsaren eller den presentation som delas på en stor skärm så att alla kan se och man kan lämpligen komma överens om hur och när man tar frågor; under föreläsningen eller vid en frågestund efteråt.  

Läs guide i Canvas om vad du behöver tänka på i Zoom när du har externa deltagare

För studenterna 

Man behöver bestämma och informera om vad som gäller för föreläsningen. Är Zoomrummet öppet så att de studenter som vill kan Zooma in till föreläsningen, eller försiggår föreläsningen på sal och enbart föreläsaren medverkar på distans? Om man har fler aktiviteter på campus den dagen så är det kanske en sämre idé att låta en del vara med på distans. Självklart ska man också informera om att föreläsningen/seminariet sker med gästen på distans. 

För läraren 

Du kommer troligen att behöva agera förmedlare av frågor, be gärna studenterna att skriva sina frågor i chatten så kan du ställa dem till föreläsaren. Om man är en mindre grupp i ett seminarierum så fungerar det ofta bra att alla pratar med alla, en konferenskamera med en bra mikrofon kan ta upp ljud från alla kring ett seminariebord. Få föreläsningssalar har mikrofoner som klarar detta. Ställ upp tekniken och testa den innan det är dags, och förmedla information om hur man ansluter till Zoommötet i god tid. 

Många fördelar 

Gästföreläsningar på distans är något vi bör ta tillvara på även efter Corona, de är enkla att arrangera och enkla för alla att delta i. De är dessutom miljövänliga. Förhoppningsvis kan man få fler föreläsningar med intressanta gäster som annars inte skulle haft tid att komma till Lund. Man kan även tänka sig andra liknande ting, som gemensamma seminarier med kollegor inom ämnet som finns på ett annat universitet eller högskola. På liknande sätt kan man genomföra ventilering av uppsatser med opponenten på distans, i samarbete med ett annat lärosäte. Den student som från start vet att uppsatsen skrivs för en läsare på ett annat universitet kommer förhoppningsvis att koncentrera sig än mer i skrivandet. 

Tekniksupport

De tekniska förutsättningarna för hybridundervisning skiftar mellan universitetets olika lokaler. Om du behöver stöd så kontakta din lokala IT-enhet eller LU Servicedesk:

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
servicedesk [at] lu [dot] se
Öppettider måndag-fredag, kl 8-17