Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu kan vi rösta med Mentimeter!

Happy persons voting with mentimeter

Tycker (både du och) dina studenter att föreläsningarna blir för långa i onlineklassrummet? Nu kan äntligen alla anställda använda röstningsverktyget Mentimeter för att skapa ytterligare interaktivitet i undervisningen.

Med Mentimeter kan du aktivera dina studenter i ett digitalt möte/eMöte i Zoom eller Teams såväl som i klassrummet. Som lärare (eller varför inte mötesledare?) skapar du exempelvis ett antal frågor baserat på det du föreläser om. I din föreläsning kan du sedan pausa för att visa upp dina frågor på skärm eller via delad skärm i Zoom. 

Studenterna kan rösta på olika svarsalternativ med mobiltelefon eller dator, helt anonymt. Du kan visa resultatet av röstning direkt i realtid eller vänta tills alla har röstat. Rätt svar kan du välja att visa direkt eller så kan du låta studenterna diskutera resultatet med en granne i klassrummet alternativt i en utbrytningsgrupp i Zoom - låt dem därefter rösta igen, kanske resultatet har ändrats?

Det finns massor med användningsområden. Du kan också skapa frågor som inte har ett rätt eller fel svar, utan mer som en reflektion. Studenterna kan då delas in i grupper och sedan skriva svar på en anslagstavla, också detta anonymt. Resultatet kan ni sedan använda som utgångspunkt för diskussioner. Mentimeter kan också användas för att låta dina studenter skriva frågor anonymt. 

Vill du fördjupa dig? Ett tips är att läsa artikeln No Longer a Silent Partner: How Mentimeter Can Enhance Teaching and Learning Within Political Science (2019). Här skriver Emma Mayhew om vikten att aktivera studenter och om använda digitala verktyg på ett pedagogiskt grundat sätt. För att det ska bli en meningsfull läraktivitet måste det finnas en pedagogisk idé bakom. Enligt Mayhew kan det vara bra att förklara varför man använder ett visst verktyg och till vilken nytta det är för studenterna. Annat som kan spela in är hur man formulerar frågorna, hur idé och koncept hänger ihop och hur man blandar frågor kring nyintroducerat fakta med repeterande. Artikeln har för övrigt många länkar till andra matnyttiga artiklar och kan användas som utgångspunkt för hur man aktivera sina studenter. 

Lycka till! 

Skapa ditt konto genom att logga in på www.mentimeter.com/join/lunduniversity

Referens

Mayhew, E. (2019). No Longer a Silent Partner: How Mentimeter Can Enhance Teaching and Learning within Political Science. Journal of Political Science Education, 15(4), 546–551. Länk till fulltext här. 
 

Guider

Här nedan hittar du guider som vi fått direkt från kontakter på Mentimeter. 

Mentimeter Tutorial - Create your first Mentimeter presentation: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw&list=PLsFGssspaTWesA5nFt5OxxuFuBoWySJ-q&index=1 

Sharing presentations (for example, when you want someone to preview your slides before going live): https://help.mentimeter.com/en/articles/2233579-mentimote-our-presentation-remote?_ga=2.196962344.582664621.1586852688-1565657544.1586185099

 

Video om olika frågetyper 

Basic features:

Advanced features:

More inspiration on our blog:

Visit Mentimeter blog:  https://www.mentimeter.com/blog/audience-energizers/examples-of-how-to-use-quick-forms 

Articles and videos for further inspiration: