Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vikten av förlängd skrivtid

Bild som visar klocka

Som svenskt lärosäte behöver Lunds universitet se till så att studenter med funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med andra studenter. Du som är kursansvarig eller examinator kan behöva göra justeringar för att den digitala undervisningen och examinationen ska vara tillgänglig för studenter som har en funktionsnedsättning.

Photo by Lukas Blazek on Unsplash

En del studenter har en funktionsnedsättning som gör att arbetsminnet och automatiseringen försämras. Det som så småningom kommer automatiskt hos de flesta, tar längre tid att lära sig och även sedan att plocka fram ur minnet, som t ex ordbilder, formler och multiplikationstabell. Detta gör att studenten behöver längre tid på sig vid examinationer.

Många textuppgifter kräver att studenten behåller och bearbetar information i arbetsminnet samtidigt som de läser och försöker lösa uppgiften utifrån den nya informationen de får fram. Ett nedsatt arbetsminne gör att det tar betydligt längre tid än för studenter utan denna nedsättning.

När det gäller matematik är det också viktigt att ha ett väl fungerande arbetsminne. För att kunna genomföra en matematisk uträkning behöver man först ta in och förstå uppgiften och sedan hålla informationen i arbetsminnet medan man genomför uträkningen steg för steg. Studenten behöver lägga mycket tid på att gå tillbaks och påminna sig om den ursprungliga informationen för att kunna komma vidare i uppgiften samt få fram adekvata verktyg ur minnet för att kunna lösa den.

När studenten själv ska producera text sker skrivandet inte heller automatiskt utan extra tid och kraft måste läggas på att få ner rätt bokstäver och ord.

För en del studenter är det koncentrationsförmågan som brister. Studenten behöver börja om i tankegången ett antal gånger, vilket gör att tidsåtgången för att slutföra en uppgift ökar.

Examination på lika villkor

Att ge dessa studenter förlängd tid vid examination kompenserar för den extra tid det tar för dem att genomföra tentamen. Den förlängda tiden kan vara helt avgörande för att studenten ska kunna utföra examinationen på lika villkor som sina kurskamrater.

En student som behöver förlängd tid vid salstentamen kommer med största sannolikhet även behöva det vid digital examination och hemtentamen eftersom det fortfarande handlar om nedsatt arbetsminne, brist på automatisering och /eller bristande koncentrationsförmåga.

Om tiden inte är en avgörande komponent i examinationen kan du som lärare med fördel bygga in förlängd tid för alla studenter. Då behöver ingen be om det och studenter som har behovet men inget besked om pedagogiskt stöd kan också få den tid de behöver. Viktigt är då att tänka på som examinator att inte lägga till något extra i examinationen för då äts den förlängda tiden upp.

Av Christina Rowa & Carina Argelius, Samordnare vid Pedagogiskt stöd 

”….. digitala examinationer med förlängd tid passar mig bra. Då kan jag vara kvar i min hemmiljö som inte kräver så mycket social interaktion med andra studenter. Som student med diagnosen Autism behöver jag tydliga instruktioner till de digitala examinationerna! ”

” ….. min funktionsnedsättning, Dyslexi,  innebär att jag behöver längre tid på mig för att läsa tentafrågan – jag behöver ofta läsa frågan flera gånger för att få grepp om vad som efterfrågas, med förlängd hinner jag både att läsa och svara”

” …. att få förlängd tid ger mig möjlighet att bättre koncentrera mig på uppgiften som ska skrivas. Med diagnosen ADHD behöver jag en stund innan jag ”är på plats” mentalt och kan börja strukturera hur jag ska lägga upp mina svar”

”…….. jag lever med diagnosen Bipolär och drabbas ibland av  ångest och depression som gör att jag varken sover eller äter ordentligt. Då är alla former av examination svåra. Digitala examinationer med förlängd tid funkar ganska bra men Zoom övervakning  tycker jag är problematisk eftersom det triggar min ångest att vara, som jag upplever det, övervakad”