Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att skapa förutsättningar för att undvika fusk

Matematiska koder

På ekonomihögskolan utbildar Peter Jochumzen studenter i kurser kring matematik och mikroekonomi. Han menar att det finns stora utmaningar i kring hur man hanterar fusk där studenternas kunskap inte kan testas genom exempelvis uppsatser. 

Peter skriver: I min mening  är den största utmaningen med hemtentamen att förhindra fusk. Särskilt gäller detta situationer då man vill utvärdera enskilda studenters kunskaper genom att inte tillåta samarbete. Arrangemang av hemtentamen på kurser där tentamen kan formuleras som en uppsats är inte en så stor utmaning. Det är då enklare att upptäcka om studenterna har samarbetat eller använt text från internet. Problemen är större på kurser där det inte går att testa studenternas kunskaper genom en uppsats, exempelvis på en kurs i matematik eller mikroekonomi. För frågor där studenternas svar är objektivt rätt eller fel är det betydligt svårare att avgöra om studenterna har fuskat genom att samarbeta.

Istället för att använda sig av övervakning av studenterna då de skriver tentorna, en lösning som Peter tycker ställer stora krav både på studenter och institution rent tekniskt och övervakningsmässigt och som han dessutom ser som integritetskränkande, så har Peter tagit fram tre alternativa sätt att försöka minimera fusk.

1. Variationer av frågan

För en del tentamensfrågor kan man relativt enkelt skapa flera versioner av frågan med precis samma svårighetsgrad. Frågan ”Utvärdera derivatan av f(x) = x2 i punkten x=2" kan varieras genom att ersätta talet 2 med ett annat tal. Canvas kan relativt enkelt hantera detta automatiskt. Som examinator skriver man ett antal versioner av frågan och låter Canvas slumpa ut en av dem till studenterna.

2. En fråga i taget - med pauser mellan

När jag skriver tentamen så reder jag också ut hur mycket tid som krävs för varje uppgift. Jag skapar därefter en inlämningsuppgift per fråga i Canvas. Endast den första uppgiften öppnar när tentamen börjar. Jag ger dem bara så mycket tid att det inte finns tid för dem att diskutera svaren med någon annan utan att de riskerar att avge ett sämre svar. Studenterna skickar in sina svar innan tidsfristen löper ut. Därefter får de en paus innan inlämningsuppgiften för fråga 2 öppnar. Processen fortsätter på samma sätt fram till den sista uppgiften stängs.

3. Efterhandskontroll - en dag för uppföljning

För varje tentamen schemalägger jag en dag för uppföljning. Under en uppföljning organiserar jag ett antal Zoom-möten med ett urval av studenterna som lämnade in tentamen. I detta Zoom-möte får studenten förklara sina svar. Det är då ganska enkelt att upptäcka om en student inte är den verkliga författaren av de inskickade svaren. På tentamen måste de anmäla tider då de är tillgängliga för uppföljning.